“MIELING BASA INDUNG” DAN HPSN SMPN 1 CIHAMPELAS GELAR ANEKA LOMBA

CIHAMPELAS (NEWSROOM). SMPN 1 Cihampelas Kab. Bandung Barat menggelar peringatan Hari Ibu Internasional dan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2020 dengan berbagai lomba. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh warga sekolah tersebut diadakan di lapangan upacara, Jum’at (21/02/20).

Kepala SMPN 1 Cihampelas, Dadang Nurjaman, mengungkapkan apresiasi atas terselenggaranya acara di atas. Menurutnya, berdasarkan sensus penduduk oleh BPS pada  tahun 2010, Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Salah satunya adalah suku Sunda yang memiliki bahasa Ibu, yakni bahasa Sunda. Oleh karena itu, kegiatan ini pun dalam rangka menjunjung tinggi dan menjaga kelestarian budaya Sunda, agar selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Bapa ngaraos reueus, kulantaran rupa-rupa suku bangsa aya di Indonesia. Jumlahna kirang langkung aya kana 1.340 suku bangsa. Ieu ngabuktoskeun, yen, bangsa urang beunghar ku bahasa indung. Dinten ieu mangrupakeun poe nu istimewa. Urang Sunda, sadunya.  Poe ieu, salila di sakola, urang ngagunakeun  bahasa daerah urang sadaya, nyaeta bahasa Sunda. Yuk, urang biasakeun ngalarapkeun Bahasa Sunda nu sae sareng leres. Tah, poe ayeuna teh, urang ningali kamonesan babaturan hidep, Lomba Parade Sastra Sunda, urang rojong ku sarerea. (Bapak sangat bangga dengan beragamnya suku bangsa di Indonesia. Ini menandakan bahwa jumlah yang sama dengan banyaknya suku bangsa memiliki bahasa ibu sendiri. Hari ini merupakan hari yang sangat istimewa. Hari ini, selama di sekolah, kita menggunakan bahasa daerah kita, yaitu bahasa Sunda. Yuk, kita biasakan berbahasa Sunda yang baik. Hari ini, kita akan melihat Lomba Parade Sastra Sunda, kita dukung semuanya),” ucap Dadang dalam sambutannya.

Di kesempatan ini pun, Dadang memaparkan tentang pentingnya untuk selalu menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kesadaran dan rasa peduli harus sudah menjadi karakter yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu disuruh untuk selalu taat aturan tentang kebersihan diri dan lingkungannya.

Oleh karena itu, pihaknya mewajibkan seluruh siswa untuk mengikuti lomba memungut sampah ke dalam karung. Sehingga selepas kegiatan, seluruh sampah dapat diatasinya.

Dinten ayeuna oge urang ngayakeun “Lomba Memungut Sampah” dina raraga Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN), nu ngingetkeun urang, ngeunaan kasadaran miceun runtah nu kedah tarapti.Tong asal miceun runtah sangeunahna, kulantaran bakal ngadatangkeun panyakit jeung bencana sejenna. Omat, urang mah kudu geus jadi kabiasaan hirup, ngajaga karesikan di sabudeureun urang  (Hari ini juga kita mengadakan “Lomba Memungut Sampah” dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN), yang mengingatkan kita tentang kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan, sebab akan mendatangkan penyakit dan bencana lainnya. Ingat, ini sudah harus menjadi kebiasaan hidup,menjaga kebersihan lingkungan kita,” papar Dadang.

Sementara itu, dalam peringatan Hari Ibu Se-Dunia yang ditetapkan UNESCO setiap 21 Februari tersebut, SMPN 1 Cihampelas melarang seluruh warga sekolah pada hari tersebut menggunakan bahasa lain, kecuali bahasa Sunda. Demikian juga dengan pakaian dan atribut lainnya, semua harus bernuansa ke-Sunda-an.

Selain itu, sekolah memajang spanduk bertuliskan “Sunda Nanjung Ku Budi Luhung, Budi Luhung ku Basa Indung, Tong Era Nyarita Ku Basa Sunda”. Hal ini sesuai dengan suasana lomba yang dibimbing oleh Nurhayati, guru Bahasa Sunda, yang serba Nyunda.

Di sisi lain, Gozal Budiana, guru Bahasa Sunda, menandaskan bahwa bahasa Sunda memiliki tata bahasa sendiri yang dinamakan Undak Usuk Basa Sunda. Di dalamnya terdapat bagaimana cara berbahasa kepada orang yang lebih tua, sebaya, dan lebih muda usianya.

Anaking, urang gaduh bahasa indung nu kalintang luhung ajenna. Teu sagawayah urang nyarita. Aya undak usuk basana. Aya aturanana. Urang kedah tiasa ngalarapkeun kumaha basa kanggo saluhureun, babaturan, sareng sahandapeun. Bahasa Sunda lemes atanapi ngalarapkeun kalimah urang keur ngambek. Pon kitu deui, bahasa nu dilarapkeun keur sato. (Anak-anakku, kita memiliki bahasa ibu yang sangat tinggi nilainya. Tidak sembarangan kita berbahasa. Ada tata bahasanya. Ada aturannya. Kita harus dapat menerapkan bagaimana bahasa untuk orang yang lebih tua, teman sebaya, atau orang yang lebih muda. Bahasa Sunda yang lembut atau menerapkan kalimat saat kita marah. Begitu juga bahasa yang digunakan untuk binatang,” tandas Gozal.***

Berita dan Foto: Dian Diana, M.Pd.

Editor: Adhyatnika GU